Περιλήψεις Εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία για την υποβολή περίληψη εργασιών έληξε. Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει περίληψη,
θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.